S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение

Njësia organizative Kirurgji me Ortopedi dhe Urologji

 

Kryeshef: Spec. kirurg-traumatolog – dr. Metodija Dimkovski
Shef: Spec. kirurg – dr. Radomir Gelevski

Spec. i kirurgjisë plastike – Zoran Stojkovski
Spec. i kirurgjisë abdominale – dr. Nenad Ristovski
Spec. i kirurgjisë – dr. Boro Bozhinovski
Spec. i kirurgjisë – dr. Dragan Tasevski
Spec. i kirurgjisë – dr. Zoran Naskovski
Spec. i kirugjisë – dr. Lubinka Damjanovska-Kërstiq
Dr. Elena Stojanovska (në specializim)
Dr. Llokman Rexhepi (në specializim)
Dr. Berat Dalipi (në specializim)
Dr. Agron Alimi (në specializim)
Shef: Spec. ortoped – dr. Minur Bajrami
Spec. ortoped – dr. Stefan Trajanovski
Shef: Spec. urolog – dr. Jordan Taskovski
Spec. urolog – dr. Fati Xhemaili
Spec. urolog – dr. Aleksandër Trigunovski

Motra përgjegjëse  Anita Gjorgjievska

Dega për kirurgji me ortopedi dhe urologji:
Kirurgji llaparaskopike të fshikëzës së tëmthit
Thyerje të murit të barkut
Kirurgji të boshtit hepatobiliar
Operim të pankreasit
Kirurgji onkologjike të lukthit, të zorrës së hollë dhe të trashë (të tumorit beninj dhe malinj)
nga fusha e kirurgjisë plastike ofrohen këto shërbime:
Operacione nga fusha e kirurgjisë plastike dhe rekonstruktive
Rekonstruim të tetivave
Operacione të tumorëve në lëkurë dhe dëmtimet pigmentore të lëkurës
Në kirurgjinë e përgjithshme dhe urgjente bëhen këto intervenime kirurgjike
Kirurgjia e boshtit hepatobiliar
Kirurgji llaparoskopike të tëmthit
Operacione të zorrës qorre
Operacione të pankreasit
Kirurgji onkologjike të lukthit të zorrës së hollë dhe të trashë (të tumorit beninj dhe malinj)
Operimi i hernies së kërthizës dhe të pjesës mbilukthore (umbilikale & epigastrite)
Sinuse pilonidale

Nga fusha e kirurgjisë torakale
Operacione të mitrës

Nga fusha e ortopedisë dhe traumatologjisë
Kontrollim të tërësishëm dhe diagnostikim të sëmundjeve të sistemit muskulo-skeletor
Endoprotetikë kokso-femorale
Diagnostikim artroskopik dhe trajtim të lëndimeve në gju, sup apo nyjat e këmbës
Ligamentoplastika e ligamentit të përparmë dhe të pasmë
Osteotomi, tenotomi dhe fasciotomi korektive

Nga fusha e traumatologjisë
Trajtim konzervativ dhe operativ të frakturave
Zgjidhje operative të frakturave me material tl duhur osteosintetik.


 Nga fusha e urologjisë janë:
Operacione të hapura të ureterit (për shkak të kalkulusit, prodhimet tumoroze në ureter)
Operacione të hapura në fshikëzën e urinës (për shkak të kalkulusit dhe ndryshimeve tumoroze, divertikulume, fistule etj.)
Operacione në testise apo penis për shkak të prodhimeve tumoroze, retencion të testisit
Operacione të hapura të prostatës
Operacione endoskopike (ureterolitotripsi, cistolitotripsi, resekcione transuretrale të tumorëve në fshikëzën e urinës, resekcion transuretral të prostatës)
Plasim të sondeve (për shkak të kalkulusëve, bllokim të punës së veshkëve)

Shërbimet e repartit: Intervenime operative të rasteve akute dhe kronike nga fusha e kirurgjisë së përgjithshme, kirurgjisë digjestive, traumatologjisë, kirurgjisë plastike e rekonstruktive, urologjisë dhe ortopedisë. Diagnostikimi dhe aplikimi i terapisë së duhur, trajtime paraoperative, operative dhe pasoperative.
Shërbimet e ambulancës: Kontrollime specialistike nga fusha e kirurgjisë, urologjisë, ortopedisë, traumatologjisë, kirurgjisë digjestive, kirurgjisë plastike, intervenime, aplikim të terapisë, imobilizime, diagnostikim, trajtim të duhur.

 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460