S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение

Njësia organizative Infektologji me Parazitologji


Kryeshef: Prim. Spec. i infektologjisë – dr. Sunçica Josifova

Shef: Spec. i infektologjisë – dr. Aziz Bajrami
Prim. spec. i infektologjisë – dr. Vlladanka Stefanovska
Spec. i infektologjisë – dr. Valentina Xhartovska
Dr. Bojana Georgievska-Dimovska (në specializim)

Motra përgjegjëse Zhaklina Kostadinovska
- Kabinet për diagnostikim EHO
- Kabinet për rektoskopi

Dega për infektologji dhe parazitologji:

Shërbimet e repartit: Hospitalizim të patologjisë infektive me mundësi për izolim, punksion diagnostik lumbal, terapi medikamentoze, procedura diagnostike dhe trajtim terapik.

Shërbimet e ambulancës: kontrollime specialiste-këshillimore, diagnostikim dhe trajtim terapik.

 

 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460