S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение

Njësia organizative e psikiatrise

 

Kryeshef: Spec. i psikiatrisë – dr. Nenad Nikoliq

Spec. i psikiatrisë – dr. Violeta Popovska
Dr. Adrijana Bogdanovska (dr. në specializim)

Motra përgjegjëse Svetlana Spasovska

Dega e psikiatrisë: Kryhen kontrollime psikiatrike me diagnozë diferenciale psikosomatike dhe investigime paraklinike. Jepen mendime, certifikata për kontrollime komisionore për shënime gjyqësoro-mjekësore dhe dokumentacion tjetër për gjendje psikike.

Në përbërje – Ambulancë psikiatrike
                    – Ambulancë psikologjike

Shërbimet e reparit: vlerësim psikodiagnostik të gjendjes piskologjike, psikoterapi (psikoterapi sipërfaqësore përkrahëse, psikoterapi e sjelljes, psikoterapi grupore, terapi e kombinuar, terapi pune, psikoterapi familjare), vlerësim psikodiagnostik pë aftësi, psikoedukim, terapi medikamentoze, këshillim.
Shërbimet e ambulancës: kontrollime psikiatrike – këshillime, trajtim terapik.

 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460