S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение

Njësia organizative e Rentgen diagnostikes

 

Kryeshef: Spec. i diagnostikës për rentgen – dr. Sllavica Jakimovska

Shef: Spec. i diagnostikës me rentgen – dr. Izeir Bilalli
Spec. i diagnostikës me rentgen – dr. Jovia Georgievski
Spec. i diagnostikës me rentgen – dr. Dimitrije Subotiq
Spec. i diagnostikës me rentgen – dr. Nikollçe Arsovski
Spec. i diagnostikës me rentgen – dr. Marina Mihajllovska
Spec. i diagnostikës me rentgen – dr. Nezafet Murtezan

Teknik përgjegjës për rentgen: Kemal Raimi
Radiologji klasike
Kontrollim të traktit urinar (IVU, urografi retrograde, urografi miksionare)
Kontrollim të traktit gastrointestinal (lukthi, kalim në zorrën e hollë, irigografi)
Fistulografi
Tomografi kompjuterike (TK)
Mamografi
Abdomen EHO

Kabineti për diagnostikim me rentgen është i pajisur me aparaturën vijuese:
- aparat EHO
- Aparat për tomografi kompjuterike
- Aparat për RTG digjitale
- Procesor për filma
- Negatoskop 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460