S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение

Njësia organizative Veprimtaria Laboratorike

 

Kryeshef: Prim. spec. biokimist – dr. Verica Babanovska

Dr. Mevlane Ismaili

Laborant përgjegjës: Xhelal Arifi

Hematologji, sedimentacion, imunokimi, imunologji, urinë

Bëhen analizat vijuese:
- Statusi hematologjik (SЕ dhe pasqyra e gjakut)
- Statusi i koagulimit (koha e koagulimit dhe koha e gjakderdhjes)
- Statusi i glikozës (glikozë)
- Produkte degradacionale (urea, keratini, acidet urike)
- Statusi imunologjik (CRP,RF,ASO)
- H-pylori
- Statusi lipoproteinik (kolestoroli, trigliceridet, HDL, LDL)
- Hekuri Fe, bilirubin i përgjithshëm, bilirubin i lirë dhe bilirubin i lidhur.
- Statusi enzimor (fosfatazë alkale, AST, ALT, CPK, CK-MB, LDH, GT)
- Kontrollim të urinës, fecesit dhe fibrinogenit.

Aparatura mjekësore:
 - Analizator biokimik
 - Numërues hematologjik

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460