S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение

Personeli

 

Njësia organizative MJEKËSIA FIZIKALE ME REHABILITIM

Kryeshef: Spec. i mjekësisë fizikale – dr. Sllavço Filipovski
Motra medicinale e repartit: motër medicinale e lartë Ankica Jovanovska
Në njësinë organizative mjekësia fizikale me rehabilitim të punësuar janë 18 persona.
Njësia organizative QENDRA URGJENTE
Kryeshef: Spec. i mjekësisë së përgjithshme – dr. Ismail Bajrami

Dr. Aliriza Osmani
Dr. Driton Bilalli

Motra med. përgjegjëse: - motra med. Emine Bilalli

Në njësinë organizative qendra urgjente të punësuar janë 13 persona.

Njësia organizative DERMATOVENEROLOGJIA

Kryeshef: Prim. spec. dermatovenerolog – dr. Violeta Kuzmanovska
                  Spec. dermatovenerolog – dr. Mirjana Sërbinovska
                  Spec. dermatovenerolog – dr. Liljana Pandillovska
Motra përgjegjëse: motra med. Lidija Trifunovska
Në njësinë organizative dermatovenerologjia të punësuar janë 6 persona.

Njësia organizative VEPRIMTARIA LABORATORIKE

Kryeshef: Prim. spec. biokimist – dr. Verica Babanovska
Dr. Mevlane Ismaili
Laborant përgjegjës: Xhelal Arifi
Në njësinë organizative veprimtaria laboratorike të punësuar janë 23 persona.


Njësia organizative SËMUNDJE TË BRENDSHME

Kryeshef: Spec. internist – dr. Emilija Dodiq
Shef: Spec. internist – dr. Tomica Ançevski
Shef: Spec. internist – dr. Lladisllava Kërstiq
Spec. internisrt – dr. Mile Paskallov
Spec. internist – dr. Dejana Subotiq
Spec. internist – dr. Emilija Todorovska
Spec. internist – dr. Ilber Isufi
Spec. internist – dr. Nikolla Janev
Dr. Shukri Fazliji (në specializim)
Dr. Lavdrim Ibrahimi (në specializim)
Dr. Bejzat Saiti (në specializim)

Motra e repartit: motra med Rejhane Salahi
Në njësinë organizative sëmundje të brendshme të punësuar janë 50 persona.


REPARTI – MBROJTJA PNEUMOFTIZIOLOGJIKE-DAT (Dispanzeri antituberkuloz)

Shef: Prim. spec. i pneumoftiziologjisë – dr. Svetllana Petrovska-Talevska

Në njësinë organizative mbrojtja pneumoftiziologjike-DAT të punësuar janë 7 persona.


Njësia organizative ANATOMI PATOLOGJIKE

Dr. Aneta Gjorgjievska (në specializim)
Dr. Daniella Bajdevska (në specializim)

Në njësinë organizative anatomi patologjike të punësuar janë 4 persona.Njësia organizative SËMUNDJET E FËMIJËVE

Kryeshef: Spec. i pediatrisë – dr. Agron Sulejmani
Shef: Prim. spec. i pediatrisë – dr. Snezhana Stankoviq
Spec. i pediatrisë – dr. Adnan Sulejmani
Spec. i pediatrisë – dr. Aleksandra Hristova
Spec. i pediatrisë - dr. Liljana Nikoliq
Dr. Margica Arsovska (në specializim)
Dr. Ferihan Bajrami (në specializim)
Dr. Barije Ramizi (në specializim)
Motra e repartit: motra medicinale e lartë Violeta Spasovska
Në njësinë organizative sëmundje të fëmive të punësuar janë 40 persona.


Njësia organizative KIRURGJI ME ORTOPEDI DHE UROLOGJI

Kryeshef: Spec. kirurg-traumatolog – dr. Metodija Dimkovski
Shef: Spec. kirurg – dr. Radomir Gelevski
Spec. i kirurgjisë plastike – Zoran Stojkovski
Spec. i kirurgjisë abdominale – dr. Nenad Ristovski
Spec. i kirurgjisë – dr. Boro Bozhinovski
Spec. i kirurgjisë – dr. Dragan Tasevski
Spec. i kirurgjisë – dr. Zoran Naskovski
Spec. i kirugjisë – dr. Lubinka Damjanovska-Kërstiq
Dr. Elena Stojanovska (në specializim)
Dr. Llokman Rexhepi (në specializim)
Dr. Berat Dalipi (në specializim)
Dr. Agron Alimi (në specializim)
Shef: Spec. ortoped – dr. Minur Bajrami
Spec. ortoped – dr. Stefan Trajanovski
Shef: Spec. urolog – dr. Jordan Taskovski
Spec. urolog – dr. Fati Xhemaili
Spec. urolog – dr. Aleksandër Trigunovski

Motra e repartit: motra medicinale e lartë Anita Gjorgjievska
Në njësinë organizative kirurgji me ortopedi dhe urologji të punësuar janë 70 persona.


Njësia organizative AKUSHERI DHE GJINEKOLOGJI

Kryeshef: Spec. i akusherisë dhe gjinekologjisë – dr. Niso Tasov
Shef: Spec. i akusherisë dhe gjinekologjisë – dr. Lidija Jovçevska
Spec. i akusherisë dhe gjinekologjisë – dr. Ivan Avramovski
Spec. i akusherisë dhe gjinekologjisë – dr. Aleksandra Andonovska
Dr. Naile Osmani (në specializim)
Dr. Valentina Davidovska (në specializim)
Dr. Sofija Trajkoviq (në specializim)
Dr. Juzxhan Agushi (në specializim)
Dr. Merita Xhemaili (në specializim)

Motra e repartit: motra medicinale e lartë Javorka Todorovska
Në njësinë organizative akusheri dhe gjinekologji të punësuar janë 61 persona.


Njësia organizative ANESTEZIOLOGJI ME REANIMIM

Kryeshef: Spec. i anesteziologjisë me reanimim – dr. Biljana Anastasovska - Petrusheviq
Prim. spec. i anesteziologjisë me reanimim – dr. Sinisha Bajdevski
Spec. i anesteziologjisë me reanimim – dr. Tomka Valiokis
Spec. i anesteziologjisë – dr. Gordana Nikoliq
Spec. i anesteziologjisë me reanimim – dr. Roza Gelevska
Spec. i anesteziologjisë me reanimim – dr. Snezhana Zaharieva
Spec. i anesteziologjisë me reanimim – dr. Svetllana Spasovska
Motra e repartit: motra medicinale e lartë Svetllana Denkovska
Në njësinë organizative anesteziologji me reanimim të punësuar janë 21 persona.


Njësia organizative INFEKTOLOGJI ME PARAZITOLOGJI

Kryeshef: Prim. spec. i infektologjisë – dr. Sunçica Josifova
Shef: Spec. i infektologjisë – dr. Aziz Bajrami
Prim. spec. i infektologjisë – dr. Vlladanka Stefanovska
Spec. i infektologjisë – dr. Valentina Xhartovska 
Dr. Bojana Georgievska-Dimovska (në specializim)
Motra e repartit: motra medicinale e lartë Zhaklina Kostadinovska
Në njësinë organizative infektologji me parazitologji të punësuar janë 29 persona.


Njësia organizative NEUROLOGJI

Kryeshef: Spec. i neurologjisë – dr. Zhaneta Kërstevska
Spec. i neurologjisë – dr. Dragi Karaxhiski
Spec. i neurologjisë – dr. Goran Manov
Spec. i neurologjisë – dr. Vanjo Tasevski
Spec. i neruologjisë – dr. Hulusi Asipi
Dr. Bujar Selmani (në specializim)
Motra e repartit motra med. Valide Ademi
Në njësinë organizative neurologji të punësuar janë 23 persona.


Njësia organizative PSIKIATRI   

Kryeshef: Spec. i psikiatrisë – dr. Nenad Nikoliq
Spec. i psikiatrisë – dr. Violeta Popovska
Dr. Adrijana Bogdanovska (dr. në specializim)
Motra e repartit: motra med. Svetlana Spasovska
Në njësinë organizative psikiatri të punësuar janë 22 persona.


Njësia organizative RENTGEN DHE DIAGNOSTIKIM

Kryeshef: Spec. i diagnostikës për rentgen – dr. Sllavica Jakimovska
Shef: Spec. i diagnostikës me rentgen – dr. Izair Bilalli
Spec. i diagnostikës me rentgen – dr. Jovia Georgievski
Spec. i diagnostikës me rentgen – dr. Dimitrije Subotiq
Spec. i diagnostikës me rentgen – dr. Nikollçe Arsovski
Spec. i diagnostikës me rentgen – dr. Marina Mihajllovska
Teknik përgjegjës për rentgen: Kemal Raimi
Në njësinë organizative rentgen dhe diagnostikim të punësuar janë 24 persona.


Njësia organizative OFTALMOLOGJI

Kryeshef: Prim. spec. i oftalmologjisë – dr. Ali Dalipi
Spec. i oftalmologjisë – dr. Sashko Simov
Spec. i oftalmologjisë – dr. Elizabeta Spasiq
Dr. Anita Stoshevska (në specializim)
Dr. Sheribane Emini (në specializim)
Motra e reparit: motra med. Verica Apostolovska
Në njësinë organizative oftalmologji  të punësuar janë 17 persona.


Njësia organizative OTORINOLARINGOLOGJI

Kryeshef: Spec. i otorinolaringologjisë – dr. Fadil Maliqi
Spec. i otorinolaringologjisë – dr. valentina Miciq
Spec. i otorinolaringologjisë – dr. Anita Kocevska
Spec. i otorinolaringologjisë – dr. Sllagjana Ilieva
Spec. i otorinolaringologjisë – dr. Emilija Avramovska
Motra e repartit: motra med. Njomza Latifi
Në njësinë organizative otorinolaringologji të punësuar janë 15 persona.


DEPO ILAÇESH

Kryeshef:  Anife Shabani
Përgjegjës: Aleksandra Dimitrievska
Në njësinë organizative të depove të ilaçeve të punësuar janë 8 persona.

LABORATORIJA GALENIKE

Kryeshef: Vladanka Jovanviq
Përgjegjës: Aleksandra Dimitrievska
Në njësinë organizative laboratorija galenike të punësuar janë 14 persona.


SHËRBIMI PËR ÇËSHTJE JURIDIKE, TË PËRGJITHSHME DHE KADROVIKE

Kryeshef: Çaslav Trajkoviq
Shef i shërbimit kadrovik: Evren Ismaili
Shef i sigurimit: Fatmir Idrizi
Punëtor përgjegjës në pranim: Lidija Stojanovska
Në njësinë organizative për çështje juridike, të përgjithshme dhe kadrovike të punësuar janë 33 persona.

SHËRBIMI PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE DHE FINANCIARE

Kryeshef: Snezhana Jovanoviq
Shef: Borko Kuzmanoviq
Punëtor përgjegjës i pagesave dhe fakturimit: Goran Ivanovski
Shef në furnizime dhe depozitim: Gjyltene Idrizi
Në njësinë organizative për çështje ekonomike dhe financiare të punësuar janë 23 persona.

SHËRBIMI SERVISORO-TEKNIK

Kryeshef: Dardan Fetahu
Përgjegjës: Katarina Gelevska
Në njësinë organizative serviso-teknike të punësuar janë 26 persona.


VEND PËR PARKIM TË VETURAVE

Shef: Reshat Emini
Në njësinë organizative vend parkim të veturave të punësuar janë 13 persona.

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460