S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ анестезиологија со реанимација

ОЕ анестезиологија и реанимација


Раководител - Спец. по анестезиологија со реанимација - Др. Билјана Анастасовска - Петрушевиќ
-Прим.-Спец.по анестезиологија со реанимација- Др.Синиша Бајдевски
-Спец.по анестезиологија со реанимација- Др .Томка Валиокис
-Спец.по анестезиологија со реанимација- Др .Николиќ Гордана
-Спец.по анестезиологија со реанимација- Др .Роза Гелевска
-Спец.по анестезиологија со реанимација- Др. Снежана Захариева
-Спец.по анестезиологија со реанимација- Др.  Светлана Спасовска

Одделенска сестра - вмс Светлана Денковска

Отсек за анестезиологија со реанимација

Услуги на одделение: Анестезиолошки преглед, проценка и припрема на пациенти за операција и анестезија
Се изведуваат сите видови на анестезии со исклучок на специјалностите кои не се застапени во нашата установа (детска хирургија под 4 годишна возраст, неуро и кардиохируршка анестезија)
Постоперативно следење на пациенти во хируршка интензивна нега – со интензивен мониторинг и терапија
Амбулантски интервенции  се изведуваат во анестезија со претходен анестезиолошки преглед и проценка
Одредени процедури на РТГ одделение по потреба се изведуваат со анестезија
Работи и амбулантата за терапија на хронична болка
Одделот е активно вклучен во решавањето на сите ургентни состојби со реанимациони постапки во кои е потребна нашата соработка на ниво на целата установа, како и стручна придружба при транспорт на витално загрозени пациенти во терцијална здравствена установа.

Амбулантни услуги: Анестезиолошки преглед, проценка и припрема на пациенти за операција.

 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460