S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ дерматовенерологија

ОЕ дерматовенерологија

 

Раководител- Прим.Спец.Дерматовенеролог Др.Виолета Кузмановска
-Спец.Дерматовенеролог Др. Мирјана Србиновска
-Спец.Дерматовенеролог Др.Лилјана Пандиловска

Одговорна сестра - м.с. Марина Бајдевска

Отсек за дерматологија - Специјалистички прегледи, Дијагностичко-тераписки услуги.
Ординирање на терапија, дерматовенеролошки прегледи за акутни и хронични пациенти.
- Кабинет  со Дерматоскоп

Услуги на одделение:
Амбулантни услуги: Акутни и хронични дерматовенеролошки прегледи, дерматоскопски прегледи, аплицирање и третман на соодветна терапија.

cxcxcx Spec.Violeta Kuzmanovska
Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460