S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ инфектологија со паразитологија

ОЕ инфектологија со паразитологија


Раководител - Прим. Спец.по инфектологија Др.Јосифова СунчицаШеф- Спец.по инфектологија Др.Азиз Бајрами
-Прим. Спец.по инфектологија Др.Владанка Стефановска
-Спец.по инфектологија Др. Валентина Џартовска
Др.Бојана Георгиевска-Димовска(на специјализација)

Одделенска сестра - вмс Жаклина Костадиновска
-Кабинет за ЕХО дијагностика
-Кабинет за Ректоскопија

Отсек за инфектологија со паразитологија
Услуги на одделение: Хоспитализација на инфективната патологија со можност за изолација, дијагностичка лумбална пункција, медикаментозна терапија.,дијагностишки процедури и тераписки третман.
Амбулантни услуги: специјалистичко – консултативни прегледи, дијагностицирање и тераписки третман.

 

 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460