S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ лабораторија

ОЕ лабораторија

 

Раководител- Прим.Спец.Биохемичар - Др.Верица Бабановска
Др. Мевљане Исмаиљи

Одговорен лаборант - Арифи Џељаљ

Хематологија, седиментација, имунохемија, имунологија, урина.
 
Се вршат следниве анализи:
-Хематолошки статус(СЕ и крвна слика)
-Коагулационен статус(време на коагулација и време на крварење)
-Гликозен статус (гликоза)
-Деградациони продукти (уреа,кератин,ациди урици)
-Имунолошки статус (CRP,RF,ASO)
-H-pylori
-Липопротеински статус (холестерол, триглицериди, HDL, LDL).
-железо Фе,билирубин вкупен, билирубин слободен и билирубин врзан.
-Ензимски статус (алкална фосфатаза, AST, ALT, CPK, CK-MB, LDH, GT)
-испитување на урина, фецес и фибриноген.

Медицинска апаратура:
-Биохемиски анализатор
-Хематолошки бројач

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460