S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ физикална медицина со рехабилитација

 

Раководител –Спец. по Физикална мед. Др. Славчо Филиповски,

Одделенска сестра: вмс. Анкица Јовановска

Во нив се спроведуваат следните терапеутски процедури:
Електотерапија
Дијадинамски струи
Интерферентни струи
Вакум интермед
Галванска електрофореза
Сонотерапија
Ултразвук
Термотерапија
краткобранова дијатермија
Парафин
Криотерапија
Магнетотерапија

Кабинетот за физикална терапија е опремен со:
-   Тенс двоканален апарат ,
-   Апарат за ултразвук терапија,
-   Апарат за електротерапија ,
-   Апарат за ласерска терапија ,
-   Солукс лампа,
-   Апарат за интерферентни струи,
-   Апарат со дијадинамични струи ,
-   Апарат со ултразвук,
-   Машина за линфо. Ankica Jovanovska
Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460