S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ офталмологија

ОЕ офталмологија

 

Раководител - Прим.Спец.по офталмологија Др.Али Далипи
Спец.по офталмологија Др.Сашко  Симов
Спец.по офталмологија Др.Елизабета Спасиќ 
Др.Анита Стошевска (на специјализација)
Др.Шерибане Емини (на специјализација)

Оделенска сестра - мед.сестра Верица Апостоловска
Отсек за офталамологија: Се извршуваат специјалистички прегледи,визус,жавал,фундус,корекција,тонометрија,испитување бои,ленсометрија,испирање на канали,вадење страно тело ,периметрија,епилација,биомикроскоп,апликација на лек,анестезија,преврски мали и големи,флуоресцинска проба,субкоњуктивална инекција,ревизија,скијаскопија.
Медицинска апаратура:Очен компјутер

Услуги на одделение: Приоритетни прегледи (на биомикроскоп, Визус табла, Офталмоскоп)       
Хирушки интервенции во оперативен блок (Планирани  и ургентни операции)

Амбулантни услуги: Приоритетни прегледи, термински прегледи (на Биомикроскоп, Жавал, Рефрактометар, Периметар, Офталмоскоп, Тонометрија)
Ортоптички испитувања и плеоптички вежби на деца


 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460