S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ оториноларингологија

ОЕ оториноларингологија

 

Раководител - Прим.Спец.по оториноларингологија Др.Фадиљ Малиќи

Спец.по оториноларингологија Др.Валентина Мициќ
Спец.по оториноларингологија Др.Анита Коцевска
Спец.по оториноларингологија Др.Слаѓана Илиева
Спец.по оториноларингологија Др.Емилија Аврамовска

Одделенска сестра - м.с. Њомза Љатифи

Отсек за оториноларингологија: 

Се извршуваат - ОРЛ преглед, отстранување на церумен, тоалета (испирање), апликација на лек, индиректна ларингоскопија,хемиска каутеризација,аденоидни вегетации-туширање,отстранување на страно тело од уво , нос и усна шуплина,отстранување на страно тело од фарингс и ларингс,отварање на перитонеален абцес, тонзилектомија инхалации,солукс,епистаксис-тампонада-горење-каутеризација,туширање на грло,инцизии,третирање на полипи,испитување на слух.
Дијагностички процедури - аудиометрија – испитување на слух кај деца и возрасни
-тимпанометрија – испитување на средното уво
-вестибуларни испитувања на центарот за рамнотежа
-отоскопија – испитување на надворешниот слушен канал и тапанчето
-ендоскопија на нос, larynx, pharynx, epipharynx

Медицинска апаратура:
-Аудиометар
-Спирометар

Услуги на одделение: Се извршуваат ОРЛ преглед, апликација на лек, отстранување на страно тело од фарингс и ларингс, ,отварање на перитонеален абцес,тонзилектомија ,инхалации,солукс,епистаксис-тампонада-горење-каутеризација, туширање на грло,инцизии,третирање на полипи,испитување на слух.
Амбулантни услуги: Се извршуваат ОРЛ преглед, отстранување на церумен, тоалета (испирање), апликација на лек, индиректна ларингоскопија,хемиска каутеризација,аденоидни вегетации-туширање,отстранување на н страно тело од уво , нос и усна шуплина, ,туширање на грло, ,испитување на слух.


 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460