S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ психијатрија

ОЕ психијатрија

 

Раководител- Спец.по психијатрија Др. Ненад Николиќ
- Спец.по психијатрија Др.Виолета Поповска
Др.Адријана Богдановска(др.на специјализација)
Одделенска сестра-мс.Светлана Спасовска

Отсек за психијатрија:
Се извршуваат  психијатарски прегледи со психосоматска диферцијална дијагноза и параклинички инвестигации .Ординирање на медикаментозна и психо-терапија(вербалн интервенција).Се даваат мислења,сертификати за комисиски прегледи ,судско медицински белешки и друга документација за психичката состојба.
Во Состав:
-Психијатриска амбуланта
-Психолошка амбуланта

Услуги на одделение: психодијагностичка проценка на психолошката состојба, психотерапија (површинска супортивна психотерапија, психотерапија на поведението, групна психотерапија, комбинирана терапија, работна или окупациона терапија, семејна психотерапија), психодијагностичка проценка за способност, психоедукација, медикаментозна терапија, советување.
Амбулантни услуги: психијатарски прегледи –консултации, тераписки третман


 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460