S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ рентген дијагностика

ОЕ рентген дијагностика

 

Раководител- Спец.по ренген дијагностика -Др.Славица Јакимовска
Шеф- Спец.по ренген дијагностика -Др.Изеир Биљали
- Спец.по ренген дијагностика –Др.Јовица Георгиевски
- Спец.по ренген дијагностика-Др.Димитрије Суботиќ
- Спец.по ренген дијагностика-Др.Николче Арсовски
- Спец.по ренген дијагностика-Др.Марина Михајловска
- Спец.по ренген дијагностика-Др. Незафет Муртезан


Одговорен рентген техничар-Кемал Раими

класична радиологија
преглед на уринарен тракт (ИВУ, ретроградна урографија, микциона урографија)
преглед на гастроинтестинален тракт (желудник, пасажа на тенко црево, иригографија)
фистулографија
компјутеризирана томографија (КТ)
мамографија,
ЕХО абдомен

Кабинетот за Ренген дијагностика е опремен со следната апаратура:
-Е Х О апарат
-К Т М – Апарат за компјутерска томографија
-Дигитален  Р Т Г апарат
-Процесор за филмови
-Негатоскоп 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460