S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ хирургија со ортопедија и урологија

ОЕ хирургија со ортопедија и урологија

 

Раководител - Спец. хирург – трауматолог Др.Методија Димковски
Шеф - Спец. хирург Др. Радомир Гелевски
- Спец. пластична хирургија Др.Зоран Стојковски
- Спец. абдоминален хирург Др Ненад Ристовски
- Спец. хирург Др Боро Божиновски
- Спец. хирург Др Драган Тасевски
- Спец. хирург Др Зоран Насковски
- Спец. хирург Др Љубинка Дамјановска-Крстиќ
Др.Елена Стојановска –(на специјализција)
Др.Реџепи Локман-(на специјализција)
Др.Далипи Берат-(на специјализција)
Др.Агрон Аљими-(на специјализција)
Шеф - Спец. ортопед Др Минур Бајрами
-Спец. ортопед Др.Стефан Трајановски
-Шеф- Специјалист Уролог Др Јордан Тасковски
-Спец. Уролог Др.Фати Џемаили


Одделенска сестра - вмс Анита Ѓорѓиевска

Отсек за хирургија со ортопедија и урологија:
Лапараскопска хирургија на жолчка,
Кила на стомачен ѕид,
Хирургија на хепатобилијарно стебло
Операции на панкреас
Онколошка хирургија на желудник, на тенки и дебело црево (тумори бенингни и малигни).

Од областа на пластична хирургија се нудат следните услуги:
Операции од областа на пластична и реконструктивна хирургија
Реконструкција на тетиви
Oперација на тумори на кожа и пигментни лезии на кожата
општа и ургентна хирургија се изведуваат следните хируршки интервенции
хирургија на хепатобилијарно стебло
лапараскопска хирургија на жолчка
Операции на слепо црево
операции на панкреас
онколошка хирургија на желудник на тенки и дебело црево (тумори бенингни и малигни)
кили на стомачен ѕид
пилонидални синуси
од областа на торакална хирургија
операции на дојки

Од областа на ортопедија и трауматологија -
комплетен преглед и дијагностика на болести на мускуло – скелетниот систем
ендопротетика на колк
артроскопска дијагностика и третман на повреди на колено, рамо и скочен зглоб
лигаментопластика на преден и заден вкрстен лигамент
корективни остеотомии, тенотомии, фасциотомии

Од областа на травматологија -
конзервативен и оперативен третман на фрактури
оперативно решавање на фрактури со соодветен остеосинтетски материјал

Од областа на урологија се -
отворени операции на уретер (поради калкулус и туморозни творби на уретер)
отворени операции на мочен меур (поради калкулус и туморозни промени, дивертикулуми, фистули итн.)
операции на тестис и пенис поради туморозни творби, ретенција на тестис
отворени операции на простата
ендоскопски операции (уретеролитотрипсија, цистолитотрипсија, трансуретрални ресекции на тумори во мочниот меур, трансуретрална ресекција на простата)
пласирање на сонди (поради калкулуси, блокада на работата на бубрезите)

Услуги на одделение: Оперативни интервенции за хронични и акутни случаи од област на општа хирургија,дигестивна хирургија,трауматологија,пластична и реконструктивна хирургија,урологија и ортопедија.Дијагностицирање и апликација на соодветна терапија ,пред оперативни ,оперативни, пос оперативни третмани.
Амбулантни услуги: Специјалистички прегледи од областа на-хирургија,урологија ортопедија,трауматологија,дигестивна хирургија,пластична хирургија, интервенции ,аплиација на терапија ,имобилизации ,дијагностицирање ,соодветен третман.

 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460