S5 Ameritage Medical - шаблон joomla Продвижение
ОЕ детски болести

ОЕ детски болести

 

Раководител - Спец. по педијатрија - Др.Агрон Сулејмани
Шеф- Прим. Спец. по педијатрија- Др Снежана Станковиќ
- Спец. по педијатрија- Др Аднан Сулејмани
- Спец. по педијатрија- Др Александра Христова
- Спец. по педијатрија Др.Љиљана Николиќ
Др.Маргица Арсовска – (на специјализција)
Др.Ферихан Бајрами – (на специјалзација)
Др.Барије Рамизи – (на специјализација)

Одделенска сестра - вмс. Виолета Спасовска

Отсек за детски болести:
Оваа работна единица својата основна дејност едукација, лекување и грижа за здравјето на најмладата популација.
Подигнувањето на квалитетот на здравствената заштита, намалувањето на смртноста кај децата, намалувањето на болничкото лекување и зголемувањето на амбулантските прегледи и превентивата.

За дијагностика -Е Х О кабинет
Услуги на одделение: Хоспитализација на деца за кои е неопходен постојан лекарски надзор за време  на тераписки третман .     За време на престојот на одделението болните деца го поминуваат времето во цртање, читање, гледање телевизија заедно со негувателките кои им помагаат полесно да ги поминат болничките денови и отсуството на најблиските.
Амбулантни услуги: специјалистичко-консултативна амбуланта со здравствена единица за пулмологија и алергологија, а секојдневно се изведуваат ЕКГ прегледи, ехокардиографија. Во одделението функционира дневната болница во која се вршат ситни интервенции и рехидрирање на полесно болните деца, аспирации, инхалации,  трахеални аспирати, физикален третман на пулмолошки болни.

 

Ул. 11 Октомври, 1300 Куманово, Р.М.
031-425-460