Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

Оддел за гинекологоја со операциона сала

  • Раководител - спец. д-р Софија Трајковиќ
  • спец. д-р Иван Аврамовски
  • спец. д-р Наиље Османи
  • спец. д-р Валентина Давидовска
  • спец. д-р Лидија Јовчевска
  • спец. д-р Агуши Јузџан
  • спец. д-р Мерита Џемаили

Одделенска сестра - вмс.Јаворка Тодоровска

+389 31 420 626

Отсек за гинекологија:

Во склопот на одделението за гинекологија работи одделот за патолошка бременост, ехо кабинетот и амбулантата за гинеколошки интервенции. На ова одделение се лекуваат заболувања со конзервативни и оперативни методи.

Услуги на одделение: Во рамките на одделението се спроведуваат амбулантски услуги, се вршат амбулантски гинеколошки интервенции, ЕХО дијагностика, ЦТГ дијагностика, амниоскопија, брисеви, ПАП тестови, артефициелни абортуси, киретажи и МСГ инстилации. Оперативно во ова одделение се реализира завршување на раѓање (царски рез), се води породување, се врши згрижување на повреди при нормални и инструментално завршени раѓања. Се спроведуваат сите оперативни зафати на аднексите, утерус, вагина, цервикс. На одделот за гинекологија со акушерство се вработени 5 лекари специјалисти гинеколози, 1 специјализант, како и солиден тим

Амбулантни услуги: Во рамките на одделението се спроведуваат амбулантски услуги, се вршат амбулантски гинеколошки интервенции, ЕХО дијагностика, ЦТГ дијагностика, амниоскопија, брисеви, ПАП тестови, артефициелни абортуси, киретажи и МСГ инстилации.