Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.
+389 31 420 676
Работно време 24 ч.

Новородени со постнатална полуинтезивна нега

  • Раководител- спец. д-р Александра Христова

Одделенска сестра-вмс.Јаворка Тодоровска


Услуги на одделение: Одделот за неонатологија врши постојан интензивен надзор над штотуку родените деца, кои во поголем број се сместени покрај мајките во одделот за акушерство, следејќи ги најсовремените препораки и стандарди на Светската здравствена организација. Искусниот тим на лекари специјалисти и едуцирани сестри во редовна визита се во блиска соработка со одделот за детски болести кои овозможуваат оптимална здравствена заштита над новороденчето.Рутински процедури: ЕХО дијагностика, скрининг на хипотиреоза и фенилкетонурија, фототерапија, вакцинација за БСГ и Б-хепатит.

+389 31 420 626