Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

ОДДЕЛ ЗА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

  • Раководител - Прим. спец. д-р Виолета Кузмановска
  • спец. д-р Мирјана Србиновска
  • спец. д-р Лилјана Пандиловска

Одговорна сестра- м.с.

Отсек за дерматологија -- Специјалистички прегледи , Дијагностичко-тераписки услуги.Ординирање на терапија ,дерматовенеролошки прегледи за акутни и хронични пациенти.

Кабинет со Дерматоскоп

Услуги на одделение: Амбулантни услуги: Акутни и хронични дерматовенеролошки прегледи,дерматоскопски прегледи,- аплицирање и третман на соодветна терапија.

+389 31 420 626