Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

Оддел за инфектологија

  • Раководител - Прим. спец. д-р Јосифова Сунчица
  • спец. д-р Азиз Бајрами
  • спец. д-р Валентина Џартовска

Одделенска сестра-вмс

  • Кабинет за ЕХО дијагностика
  • Кабинет за Ректоскопија
Отсек за инфектологија со паразитологија:

Услуги на одделение: Хоспитализација на инфективната патологија со можност за изолација, дијагностичка лумбална пункција, медикаментозна терапија.,дијагностишки процедури и тераписки третман.

Амбулантни услуги: : специјалистичко – консултативни прегледи, дијагностицирање и тераписки третман.

+389 31 420 626