Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.
+389 31 420 676

Оддел за Ортопедија

  • Раководител,- спец. д-р Минур Бајрами
  • Cпец. д-р Стефан Трајановски

Одделенска сестра -

Од областа на ортопедија и трауматологија
  • Комплетен преглед и дијагностика на болести на мускуло – скелетниот систем
  • ендопротетика на колк
  • ревизии на ендопротези на колено
  • артроскопска дијагностика и третман на повреди на колено, рамо и скочен зглоб
  • лигаментопластика на преден и заден вкрстен лигамент
  • корективни остеотомии, тенотомии, фасциотомии
  • надворешна фиксација по метод на Илизаров

Услуги на одделение: Оперативни интервенции за хронични и акутни случаи од област на општа хирургија,дигестивна хирургија,трауматологија,пластична и реконструктивна хирургија,урологија и ортопедија.Дијагностицирање и апликација на соодветна терапија ,пред оперативни ,оперативни, пос оперативни третмани.

Амбулантни услуги: Специјалистички прегледи од областа на-хирургија,урологија ортопедија,трауматологија,дигестивна хирургија,пластична хирургија, интервенции ,аплиација на терапија ,имобилизации ,дијагностицирање ,соодветен третман.

+389 31 420 626