Оддел за постоперативно згрижување на пациенти

Навремената проценка и третман на постоперативните компликации е критична за сеопфатната нега на хируршките пациенти.

Целта на постоперативната проценка е да се обезбеди правилно заздравување, како и да се исклучи присуството на компликации, кои можат да влијаат на пациентот од глава до пети, вклучувајќи го невролошкиот, кардиоваскуларниот, пулмоналниот, бубрежниот, гастроинтестиналниот, хематолошкиот, ендокриниот и инфективниот систем.

+389 31 420 626
Работно време 24 ч.