Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

ОДДЕЛ ЗА УРОЛОГИЈА

  • Раководител,- спец. д-р Фати Џемаили
  • Одделенска сестра-
Oд областа на урологија се:
  • отворени операции на уретер (поради калкулус и туморозни творби на уретер)
  • отворени операции на мочен меур (поради калкулус и туморозни промени, дивертикулуми, фистули итн.)
  • операции на тестис и пенис поради туморозни творби, ретенција на тестис
  • отворени операции на простата
  • ендоскопски операции (уретеролитотрипсија, цистолитотрипсија, трансуретрални ресекции на тумори во мочниот меур, трансуретрална ресекција на простата)
  • пласирање на сонди (поради калкулуси, блокада на работата на бубрезите)

Услуги на одделение: Оперативни интервенции за хронични и акутни случаи од област на општа хирургија,дигестивна хирургија,трауматологија,пластична и реконструктивна хирургија,урологија и ортопедија.Дијагностицирање и апликација на соодветна терапија ,пред оперативни ,оперативни, пос оперативни третмани.

Амбулантни услуги: Специјалистички прегледи од областа на-хирургија,урологија ортопедија,трауматологија,дигестивна хирургија,пластична хирургија, интервенции ,аплиација на терапија ,имобилизации ,дијагностицирање ,соодветен третман.

+389 31 420 626