Оддел за оториноларингологија

 • Раководител - Прим. спец. д-р Фадиљ Малиќи
 • спец. д-р Валентина Мициќ
 • спец. д-р Анита Коцевска
 • спец. д-р Слаѓана Илиева
 • спец. д-р Емилија Аврамовска

Одделенска сестра- вм.с. Њомза Љатифи

Отсек за оториноларингологија:

Се извршуваат-- ОРЛ преглед,отстранување на церумен,тоалета (испирање),апликација на лек,индиректна ларингоскопија,хемиска каутеризација,аденоидни вегетации-туширање,отстранување на страно тело од уво , нос и усна шуплина,отстранување на страно тело од фарингс и ларингс,отварање на перитонеален абцес, тонзилектомија инхалации,солукс,епистаксис-тампонада-горење-каутеризација,туширање на грло,инцизии,третирање на полипи,испитување на слух.

Дијагностички процедури
 • аудиометрија – испитување на слух кај деца и возрасни
 • тимпанометрија –испитување на средното уво
 • вестибуларни испитувања на центарот за рамнотежа
 • отоскопија – испитување на надворешниот слушен канал и тапанчето
 • ендоскопија на нос, larynx, pharynx, epipharynx
Медицинска апаратура
 • Аудиометар
 • Спирометар

Услуги на одделение: Се извршуваат ОРЛ преглед ,апликација на лек , отстранување на страно тело од фарингс и ларингс, ,отварање на перитонеален абцес,тонзилектомија ,инхалации,солукс,епистаксис-тампонада-горење-каутеризација, туширање на грло,инцизии,третирање на полипи,испитување на слух.

Амбулантни услуги: Се извршуваат ОРЛ преглед,отстранување на церумен,тоалета (испирање),апликација на лек,индиректна ларингоскопија,хемиска каутеризација,аденоидни вегетации-туширање,отстранување на н страно тело од уво , нос и усна шуплина, ,туширање на грло, ,испитување на слух.

+389 31 420 626
Работно време 24 ч.