Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

Оддел за радиодијагностика

 • Раководител - спец. д-р Марина Михајловска
 • спец. д-р Изаир Биљали
 • спец. д-р Јовица Георгиевски
 • спец. д-р Димитрије Суботиќ
 • спец. д-р Славица Јакимовска
 • Одговорен рехген техничар- Ирина
 • класична радиологија
 • преглед на уринарен тракт (ИВУ, ретроградна урографија, микциона урографија)
 • преглед на гастроинтестинален тракт (желудник, пасажа на тенко црево, иригографија)
 • фистулографија
 • компјутеризирана томографија (КТ)
 • мамографија
 • ЕХО абдомен

Одделенска сестра-мс.Милица Цевтковска

Кабинетот за Ренген дијагностика е опремен со следната апаратура:

 • Е Х О апарат;
 • К Т М –Апарат за компјутерска томографија
 • Дигитален Р Т Г апарат
 • Процесор за филмови
 • Негатоскоп
+389 31 420 626