Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

ОДДЕЛ ЗА БИОХЕМИСКО ЛАБОРАТОРИСКА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА

 • Раководител- спец. д-р Мевљане Исмаиљи
 • Одговорен лаборант- Дип. лаб. Адиљ Ќаили

Хематологија, седиментација, имунохемија, имунологија, урина,

Се вршат следниве анализи:
 • Хематолошки статус (Сe и крвна слика)
 • Коагулационен статус(време на коагулација и време на крварење)
 • Гликозен статус (гликоза)
 • Деградациони продукти (уреа,кератин,ациди урици)
 • Имунолошки статус (CRP,RF,ASO)
 • H-pylori
 • Липопротеински статус (холестерол,триглицериди,HDL,LDL)
 • Железо Фе, билирубин вкупен, билирубин слободен и билирубин врзан.
 • Ензимски статус (алкална фосфатаза,AST,ALT,CPK,CK-MB,LDH,GT)
 • испитување на урина,фецес и фибриноген.
Медицинска апаратура:
 • Биохемиски анализатор
 • Хематолошки бројач
+389 31 420 626