Monday - Saturday, 8AM to 10PM
Call us now +1 5589 55488 55
Работно време 24 ч.

Оддел за физикална медицина и рехабилитација

 • Раководител – спец. д-р Славчо Филиповски,
 • Одделенска сестра: вмс. Анкица Јовановска

Во нив се спроведуваат следните терапеутски процедури:

 • Електотерапија
 • Дијадинамски струи
 • Интерферентни струи
 • Вакум интермед
 • Галванска електрофореза
 • Сонотерапија
 • Ултразвук
 • Термотерапија
 • Краткобранова дијатермија
 • Парафин
 • Криотерапија
 • Магнетотерапија

Кабинетот за физикална терапија е опремен со:-

 • Тенс двоканален апарат
 • Апарат за ултразвук терапија
 • Апарат за електротерапија
 • Апарат за ласерска терапија
 • Апарат за ласерска терапија
 • Апарат за интерферентни струи
 • Апарат со дијадинамични струи
 • Апарат со ултразвук
 • Машина за линфо
+389 31 420 626